Arbetsbeskrivningar funktionär

FUNKTIONÄRSBESKRIVNINGAR

CAFETERIA

Antal personer som jobbar detta pass under match är 2 St.

Beskrivning:
Ansvarar för cafeterian under matchdag.

Uppgifter:
När du anländer till ditt arbetspass ska du vända dig till sekretariatet där du blir inscannad med din funktionärsbiljett, erhåller en funktionärsväst och får en genomgång av dina arbetsuppgifter för matchdagen. Du får även en nyckel till det låsta utrymmet där all utrustning för cafeterian finns.

Ansvarar för att fixa försäljning av kaffe etc under match. All utrustning finns i låst utrymme inne vid toaletterna under läktaren inne i arenan (första dörr till vänster när ni kommer in till toaletterna). 

Koka kaffe och hälla upp i termosar

Ställa fram allt som ska vara till försäljning på matchen på bordet uppe på läktaren. (Kaffe, the, mjölk, dricka, chokladbit och kexchoklad.)

Fylla på vid behov, ska finnas klart innan matchstart samt under halvtid.

Leverera kaffe till sekretariat (3st) och filmteam (3st) samt eventuell Press (Kaffe, mjölk, dricka och en godbit). Filmteam enbart på A-lag Herr.

Hämta termosar och korgar från sekretariat och filmning när andra halvlek har startat.


Tänk på att:
Lämna tillbaka nyckel samt väst till sekretariatet efter avslutad match. Diska upp allt och städa av så att det blir trevligt för nästa person som ska in och jobba.

PARKERINGSVAKT

Antal personer som jobbar detta pass under match är 3 St.

Beskrivning:
Ansvarar för parkeringen för publik.

Uppgifter:
När du anländer till ditt arbetspass ska du vända dig till sekretariatet där du blir inscannad med din funktionärsbiljett, erhåller en funktionärsväst och får en genomgång av dina arbetsuppgifter för matchdagen.

Se till så att funktionärer parkerar på anvisad plats samt att publik parkerar så att ingen blir inparkerad.

Tänk på att:
Visa publiken till publikentrén. Se till så ingen blir inparkerad.

SARGVAKT

Antal personer som jobbar detta pass under match är 4 St.

Beskrivning:
Ansvarar för att det finns bollar i korgarna på målen samt laga sargen när den går sönder.

Uppgifter:
När du anländer till ditt arbetspass ska du vända dig till sekretariatet där du blir inscannad med din funktionärsbiljett, erhåller en funktionärsväst och får en genomgång av dina arbetsuppgifter för matchdagen.

Du ansvarar för att laga sargen och fylla på bollar i korgarna på målen.

Kan stötta läktarvärd och entrévärd före match.

Tänk på att:
Vara aktiv och se till så att det framförallt inte tar slut på bollar i korgarna på målen. Man får inte sitta på utvisningsbänkarna och man får heller ej prata med dom utvisade spelarna.

LÄKTARVÄRD

Antal personer som jobbar detta pass under match är 4 St.

Beskrivning:
Ansvarar att publiken sitter som den ska på läktaren samt att publik inte rör sig på ej publika ytor under match. 

Uppgifter:
När du anländer till ditt arbetspass ska du vända dig till sekretariatet där du blir inscannad med din funktionärsbiljett, erhåller en funktionärsväst, samt får en genomgång av dina arbetsuppgifter för matchdagen.

När insläpp av publik startar är din uppgift att hänvisa publik till läktare och hjälpa om dom behöver hjälp att hitta till sina platser. Spelare och publik får ej mötas på samma plats.

På läktaren blir din uppgift att se till att samtliga i publiken sitter på sina platser läktaren och inte hänger vid räcket. Enbart funktionärer med väst kan stå vid räcket.

10 minuter innan halvtid  tar ni en position vid nödutgången till den stora trappen på läktaren. Lås upp denna dörr och hänvisa publik som vill gå ut ur hallen till denna. Vid den trappen finns en fålla i byggområdet som kan användas för publik som vill gå ut ur hallen vid halvtid.

När andra halvlek är igång stänger du dörren till de stora trapporna.

När matchen är slut skall du hänvisa publiken till rätt utgång (stora dörren som öppnades i halvlek). 

Kontrollera att dörren till de stora trapporna på läkaren är låst. Efter avslutat arbetspass återlämna väst i sekretariatet.

Tänk på att:
Styra publiken håller avstånd och att trängsel inte uppstår. Hjälp till att påminna publik att hålla avstånd.

ENTRÉVÄRD

Antal personer som jobbar detta pass under match är 2 St.

Beskrivning:
Ansvarar för insläpp av publik i arenan 

Uppgifter:
När du anländer till ditt arbetspass ska du vända dig till sekretariatet där du blir inscannad med din funktionärsbiljett, erhåller en funktionärsväst, scanner samt får en genomgång av dina arbetsuppgifter för matchdagen.

Du ansvarar för att entrén är upplåst och när publiken anländer ska samtliga scannas in. När 10 minuter har gått av matchen kan du låsa entré dörren. Efter avslutat arbetspass återlämna väst och scanner i sekretariatet.

Tänk på att:
Styra publiken håller avstånd och att trängsel inte uppstår vid insläppet. 

FUNKTIONÄRSANSVARIG

Antal personer som jobbar detta pass under match är 1 St.

Beskrivning:
Ansvarar för arbetsledning och instruktion till funktionärer.

Uppgifter:
När du anländer till ditt arbetspass ska du vända dig till sekretariatet där du startar upp scannrar och scannar in din egen funktionärsbiljett och sätter på en funktionärsväst.

Du ansvarar för att scanna in alla funktionärer samt instruerar dessa hur de ska arbeta under arbetspasset enligt arbetsbeskrivningarna. Du bör i god tid innan match sätta dig in i respektive arbetsbeskrivning så att du när funktionärerna anländer kan ge dessa en bra instruktion. Du bör ha kunskap om hur biljettscanner fungerar.

Efter avslutat arbetspass ansvarar du för att funktionärers västar och scanners återlämnas i sekretariatet.

Tänk på att:
Vara förberedd innan passet genom att läsa igenom funktionärernas arbetsbeskrivningar.