Värdegrund

En värdegrund är ett begrepp som omfattar de grundläggande värderingar som formar en organisations normer och handlingar. Helt enkelt en beskrivning av hur vi skall förhålla oss till varandra inom föreningen, och vad vi vill skapa tillsammans.

IFK Rättviks värdegrund: Glädje och gemenskap med ansvar och respekt.

IFK Rättvik Värdegrund

IFK Rättvik Värdegrund Gemenskap

IFK Rättvik Värdegrund Ansvar

IFK Rättvik Värdegrund Respekt

GLÄDJE och gemenskap med ansvar och respekt:
– Tillsammans skapar vi trygghet och glädje genom vår idrott.
– Vi är här tillsammans och vi är stolta över vår förening.
– Vi vill vara så många som möjligt, så länge som möjligt och vara så bra som möjligt.

Glädje och GEMENSKAP med ansvar och respekt
– Vi står för kamratskap.
– Vi ser och tar hand om varandra i vardagen.
– Alla är lika mycket värda.

Glädje och gemenskap med ANSVAR och respekt
– Vi strävar efter att vara goda förebilder. Vi är ansvarsfulla, förtroendeingivande och pålitliga i hemmet, i skolan, på arbetet, i omklädningsrummet och ute på isen.
– Våra spelare, ledare och föräldrar ska vara föredömen bland skolkamrater, arbetskamrater och kompisar.
– Vi tar avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger, alkohol och dopning.

Glädje och gemenskap med ansvar och RESPEKT
– Vi uppträder alltid på ett bra sätt mot motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och åskådare.
– Vi följer alltid reglerna och respekterar domare och andra funktionärer.
– Vi ger alltid 100 % på träning och match samt stöttar våra lag- och klubbkompisar.