Grupp 1
– Söderås
– Vikarbyn
– EdGyr 1
– Tysks
– Gränden

Grupp 2
– EdGyr 2
– Utby Tigers
– Berguven
– I.S.A
– Hjortgården

 Excelfil med Schemat: Spelschema Byafighten

Spelschema Byafighten 3/3 2018
Tid Plan 1 Tid Plan 2
09:15 Söderås Gränden 09:15 EdGyr 2 Hjortgården
09:45 EdGyr 1 Tysks 09:45 Berguven I.S.A
10:15 Söderås Vikarbyn 10:15 EdGyr 2 Utby Tigers
10:40 Spolning Spolning 10:40 Spolning Spolning
11:00 EdGyr 1 Gränden 11:00 Berguven Hjortgården
11:30 Vikarbyn Tysks 11:30 Utby Tigers I.S.A
12:00 Söderås EdGyr 1 12:00 EdGyr 2 Berguven
12:25 Spolning Spolning 12:25 Spolning Spolning
12:45 Tysks Gränden 12:45 I.S.A Hjortgården
13:15 Vikarbyn EdGyr 1 13:15 Utby Tigers Berguven
13:45 Söderås Tysks 13:45 EdGyr 2 I.S.A
14:10 Spolning Spolning 14:10 Spolning Spolning
14:30 Vikarbyn Gränden 14:30 Utby Tigers Hjortgården
15:00 1:a Grupp A 4:a Grupp B 15:00 1:a Grupp B 4:a Grupp A
15:30 2:a Grupp A 3:a Grupp B 15:30 2:a Grupp B 3:a Grupp A
15:55 Spolning Spolning 15:55 Spolning Spolning
16:15 1:A/4:B 2:B/3A 16:15 1:B/4:A 2:A/3:B
16:45 Final Final
Kontakta oss

Vi besvarar din fråga så snart som möjligt.

0

Start typing and press Enter to search