Funktionärsbokning

FUNKTIONÄRSBOKNING MATCHER

Här hittar ni möjligheten att boka in er som funktionär på våra matcher. Följ länken nedan och boka in er på det som passar. Detta är funktioner som kommer att behöva fyllas på fler matcher framöver och vi kommer att använda oss av detta system för att ta in anmälningar.

Efter att ni bokat in er kommer ett bekräftande mail från avsändaren Nortic. I det mailet laddar du hem din funktionärsbiljett som du tar med dig till ditt arbetspass i arenan. (Håll gärna uppsikt i skräpposten då mailet ibland tyvärr kan hamna där.) Din biljett skall sedan scannas när du anländer till ditt arbetspass. Vi använder oss av detta tillvägagångssätt för att kunna möta de krav som Bandyförbundet ställer på arrangemangen och för att på ett tillfredsställande sätt kunna följa upp smittspårning vid ett eventuellt lokalt covid19 utbrott.

På grund av det pågående bygget vid arenan hänvisar vi funktionärer till att parkera på kortsidan mot golfbanan. Ni kör då in från Hedslundsvägen (vägen förbi golfbanan), se karta.

Arbetsbeskrivningar